DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük;

Her zaman etik ve profesyonel standartlara uygun hareket ederiz
Toplumumuz, paydaşlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kendimiz için en doğru olanı yaparız
Açık, samimi ve içtenlikle iletişim kurarız
Davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenir, yükümlülüklerimizi yerine getiririz
İmzaladığımız sözleşmelerin metnine ve ruhuna uygun davranırız
Gizlilik prensiplerine tizlikle uyarız

Saygı;

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve içinde bulunduğumuz toplumun haklarına saygı gösteririz
Yasalara uyarız ve yasal haklara saygı gösteririz
Önyargısız hareket eder, inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösterir ve değer veririz
Şirket kurallarına saygı gösterir, kural ihlallerinin saygısızlık olduğunu biliriz
Fikirlerimizi saygı çerçevesinde ifade ederiz
Anlaşmazlıklarda çözüme odaklanırız, uzlaşma sağlamak için çaba gösteririz

Seffaflık;

Birbirimizle bilgiyi paylaşır, birlikte öğrenir, birlikte gelişiriz
Sonuca ulaşmak için esnek ve duyarlı davranır, gerekli bilgi ve verileri iş arkadaşlarımızla rahatlıkla paylaşırız
Paylaşımın gücüne inanır, iyi ve kötü günde birbirimize destek oluruz
Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde neyi yapıp, neyi yapamayacağımızı açıkça paylaşırız

Takımdaşlık;

Takım çalışmasına değer veririz
Sürdürülebilir başarının ancak ekip çalışması ile mümkün olabileceğini biliriz
Ortak amaçlara ulaşmak için elbirliğiyle çalışır, başarılarımızı birlikte kutlarız
İş tanımıyla sınırlı kalmayız, istenileni yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaparız
Diğer çalışanlarla güç birliği yapma konusunda bireysel inisitaif alırız

Alçak Gönüllülük;

İnsana önem ve değer veren davranışlar sergileriz
Hiçbir zaman kibirli davranmaz, tüm ilişkilerimizde kazan-kazan yaklaşımını benimseriz
Müşterilerimizin ön ğlanda olmalarını isteriz, onların başarısının bizim başarımız olduğunu biliriz
Alçak gönüllü yaklaşımız ile tüm paydaşlarımızın istekleri dinler, doğru anladığımızdan emin oluruz
Yaptığımız işte yarattığımız katma değerin bilinciyle hareket eder, bunu arttırma isteğiyle çalışırız

Mükemmeliyet;

Ulaştığımız sonuçlar ve bu sonuçlara ulaşma tarımızda mükemmelliğe öncelik veririz
"Yaptığın işi en iyi şekilde, bir defada yap" prensibiyle hareket ederiz, yenilikleri kusursuz bir şekilde uygulamaya alırız
İş yapma standartlarımızın çıtasını sürekli yükselterek, süreçlerimizi iyileştiririz
Tüm işlerimizi planlı programlı yaparız
En uygun sonuca ulaşmak için proaktif olarak gerektiğinde inisiyatif kullanırız
Küresel görüşe sahip olup, sektörlerimizdeki gelişmeleri yakından takip ederiz
​Hatasızlığa önem veririz, hataları konuşuruz, hatalardan öğreniriz, hataları tekrarlamamaya çalışırız