İNOVASYON

İnterkap A.Ş. uluslararası düzeyde rekabet etmek ve sektöre yenilikler katarak lider konumunda kalmak amacı ile inovasyon sistemlerini bir disiplin olarak kabul etmiş ve uygulamaktadır. Sürdürülebilir büyüme için gerekli ortamın oluşturulması ve etkin politikalar ile yönetilebilmesi amacı ile sınırsız kaynak sağlanmaktadır. Ürün inovasyonu, süreç inovasyonu ve organizasyonel inovasyon başarımızın yapı taşlarıdır.